wat wij doen

Strafrecht
Ondernemingen
Getuigen
Cassatie
Internationaal
Overheid

Bij ICE Advocaten werken echte strafrechtspecialisten. Wij verlenen rechtsbijstand aan particulieren en bedrijven die verdacht worden van het plegen van strafbare feiten. Voor al uw strafrechtelijke problemen – klein of groot – kunt u bij ons terecht.

Ons werkgebied strekt zich uit tot rechtbanken en gerechtshoven in heel Nederland en ook grensoverschrijdende strafzaken gaan wij niet uit de weg. Met behulp van plaatselijke advocaten staan wij regelmatig ook verdachten in het buitenland bij.

ICE Advocaten is actief op het gebied van zowel het ‘commune’ strafrecht (bijv. levensdelicten, geweldsdelicten, drugsdelicten en vermogens- en fraudedelicten) als het ‘bijzondere’ strafrecht (bijv. economische delicten, fiscale delicten en verkeersdelicten). Staat uw type zaak er niet bij? Aarzel niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen om de mogelijkheden van bijstand te bespreken.

Tijdens of na een strafzaak kan er veel op u afkomen. Denk bijvoorbeeld aan procedures over de voorlopige hechtenis, een strafrechtelijk financieel onderzoek en een daaropvolgende ontnemingsvordering, beslaglegging door het openbaar ministerie op uw bezittingen, een taakstraf die wordt omgezet in vervangende hechtenis, of een verzoek om schadevergoeding na een vrijspraak. Ook in dergelijke procedures staan wij u graag bij.

Ondernemingen zijn steeds vaker het lijdend voorwerp van strafrechtelijke bemoeienis. Niet alleen het bedrijf kan worden verdacht van een strafbaar feit, maar ook de bestuurders kunnen persoonlijk verdacht worden van het feitelijk leiding geven aan een verboden gedraging. De gevolgen van een strafrechtelijke verdenking kunnen voor alle betrokkenen enorm zijn.

Wij zijn ervoor om de onderneming, de bestuurders en medewerkers door die ingrijpende tijd heen te loodsen en weer zo spoedig mogelijk in veilige haven te brengen.

Omdat een mens niet overal specialist in kan zijn, zoeken wij daar waar nodig direct samenwerking met andere disciplines, zoals accountants, forensisch deskundigen, of advocaten die op een ander rechtsgebied de nodige expertise bieden en met wie wij vaker samenwerken. Wij doen niet aan 9 tot 5 en bieden korte lijnen, directe respons, goede bereikbaarheid en heldere communicatie.

Als getuige van een strafbaar feit kan er veel op u afkomen. Een verhoor bij de politie, een verhoor bij de rechter-commissaris of zelfs op een zitting bij de rechter. Dit kunnen soms stevige en confronterende verhoren zijn. Het kan ook zijn dat u door het afleggen van een getuigenverklaring vreest voor uw eigen veiligheid of die van de mensen om u heen. Of dat u bang bent door het afleggen van een getuigenverklaring uzelf te belasten. Misschien heeft u vragen over de gang van zaken rond een getuigenverhoor. Wij begrijpen dat u in al die situaties behoefte kunt hebben aan juridisch advies en bijstand.

Onze advocaten hebben een ruime ervaring in het bijstaan van getuigen, bedreigde getuigen, kroongetuigen of andere soorten ‘bijzondere’ getuigen. Zeker wanneer uw veiligheid of die van anderen op het spel staat kunnen wij binnen ons netwerk u snel met de juiste mensen in contact brengen.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de hoogste feitenrechter (meestal het hof) dan kunt u cassatie instellen bij de Hoge Raad. In de cassatieprocedure beoordeelt de Hoge Raad of de lagere rechter zich aan het recht heeft gehouden en alle beslissingen voldoende heeft uitgelegd. De Hoge Raad beoordeelt dus niet meer opnieuw de feiten van de zaak.

In de cassatieprocedure is het volgens de wet verplicht u te laten bijstaan door een advocaat, die voor u een cassatieschriftuur opstelt. Daarin zet de advocaat neer waarom de lagere rechter fouten heeft gemaakt bij de toepassing van het recht of de uitleg van zijn beslissingen (de zogenaamde ‘cassatiemiddelen’). Als de Hoge Raad het met de klacht eens is, zal het de zaak (doorgaans) terugsturen naar de lagere rechter die vervolgens opnieuw op de zaak moet beslissen. De hele cassatieprocedure verloopt meestal volledig schriftelijk.

Internationale opsporingsinstanties die samenwerken, uitleverings- en overleveringsprocedures, rechtshulpverzoeken en internationale (mensenrechten)verdragen; strafzaken krijgen steeds vaker een internationaal karakter.

Onze advocaten staan regelmatig particulieren en ondernemingen bij die verdachte zijn in een strafzaak met grensoverschrijdende aspecten. Waar nodig doen wij die niet alleen en schakelen wij de hulp in van buitenlandse advocaten of deskundigen. Andersom worden onze advocaten ook ingeschakeld door buitenlandse advocaten die specifieke vragen hebben over het Nederlandse strafrecht.

Onze bijstand beperkt zich daarbij niet tot de Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven. Als u het oneens bent met een beslissing van de hoogste Nederlandse rechter kunt u (soms) een klacht indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als sprake is van schending van een of meer de rechten uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het indienen van een klacht is aan strenge eisen gebonden. Onze advocaten helpen en adviseren u daar graag bij.

Niet alleen binnen het strafrecht kunt u te maken krijgen met de overheid. Zo kan de overheid u bijvoorbeeld weigeren een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) af te geven omdat u een ‘strafblad’ heeft, uw woning of bedrijf sluiten na de vondst van drugs of uw rijbewijs innemen na rijden onder invloed. Ook kan de overheid onrechtmatig tegenover u optreden, bijvoorbeeld door het maken van fouten in de tenuitvoerlegging van een gevangenisstraf of maatregel.

Onze advocaten zijn naast het strafrecht ook thuis in zulke procedures tegen de overheid en staan u daarin graag terzijde.

contact

  • 070 - 2390 226
  • info@ice-advocaten.nl
  • Zuid Hollandlaan 7 | 2596 AL | Den Haag
  • Spoed? Bel 0614377695 of 0650627803

    GDPR

    • Google Analytics

    Google Analytics