Day

september 12, 2019

De ambtsedige (on)waarheid: van verborgen ruimte tot losse schroef

De Nederlandse rechtspraak hecht veel waarde aan het woord van een politieagent. Wettelijk is vastgelegd dat de rechter een strafbaar feit bewezen kan verklaren op grond van enkel een proces-verbaal van de politie (art. 344 lid 2 Wetboek van Strafvordering). De gedachte hierachter is dat de politieagent een ambtseed heeft afgelegd en daarom de waarheid...
Lees meer

GDPR

  • Google Analytics

Google Analytics